(ปิดการขาย)


อ่าน : 2334 ครั้ง

: 25 พฤษภาคม 2562เพศ : ผู้
อายุ : อายุ7เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อย75%+ไซ่ง่อนเวียดนาม25%
ราคา : 3,000 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น