(ปิดการขาย)


อ่าน : 186 ครั้ง

: 21 ตุลาคม 2561เพศ : เมีย
อายุ : อายุ7เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อย50%+ไซ่ง่อนเวียดนาม50%
ราคา : 3,000 บาท

VDO

รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น