(ปิดการขาย)


อ่าน : 459 ครั้ง

: 1 ตุลาคม 2561เพศ : ผู้
อายุ : อายุ6เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อย50%+ไซ่ง่อนเวียดนาม50%
ราคา : 3,000 บาทVDO

รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น