(ปิดการขาย)


อ่าน : 478 ครั้ง

: 21 มีนาคม 2562เพศ : เมีย
อายุ : อายุ5เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยเลือด100%
ราคา : 2,000 บาท

VDO

รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น