ไก่เกรดพร้อมชน(VIP)


อ่าน : 19 ครั้ง

: 4 กุมภาพันธ์ 2562เพศ : ผู้
อายุ : อายุ8เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยเลือด100%
ราคา : 4,000 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น